Dokumentace posouzení shody
Průmyslové vlastnictví
Technické normy
Semináře

Hlavní strana - Zdravotnické prostředky


Zaměření a cíle stránek


Dr. Ing. Tomáš Honc Vás vítá na odborných stránkách věnovaných technické legislativě zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a aktivních implantabilních zdravotnických prostředků především z pohledu výrobců, distributorů a poskytovatelů zdravotní péče. Řada prvků a procesů prohlášení o shodě, posouzení shody zdravotnických prostředků jako např. riziková analýza, klinické hodnocení nebo aplikace technických norem bývá předmětem obchodního tajemství, popř. duševního vlastnictví a odtud je pak jen krůček k předmětům průmyslového vlastnictví jako jsou patenty, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky nebo primární autorská díla, která se váží k vlastním výrobkům nebo procesům spojeným s jejich uváděním na trh. Veškeré aspekty realizované na těchto stránkách jsou prováděné z hlediska českého práva (např. podle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění nebo nařízení vlády č. 54/2015 Sb. v platném znění) a také evropského práva (např. podle 93/42/EEC ve znění 2007/47/EC).

Užitečné odkazy


Aktuální znění právních předpisů českého práva lze vyhledat na stránkách portálu veřejné správy České republiky.


Aktuální znění evropské legislativy, např. směrnic, nařízení, rozhodnutí lze vyhledat na stránkách EUR-Lex.


Informace z oblasti technické normalizace, tvorby ČSN norem a zavádění EN norem do soustavy ČSN lze získat na stránkách České společnosti pro technickou normalizaci.


Jedním ze základních předpokladů všech úspěšných medicínských úkonů je sterilita prostředí, nástrojů a materiálu. Profesionálními odbornými informacemi především z oblasti přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků se zabývá Česká společnost pro sterilizaci.


Aktuální zprávy, stanoviska a další informace z oblasti zdravotnických prostředků včetně seznamu členů asociace lze nalézt na stránkách České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků - CzechMed.


Databáze více než 250.000 zdravotnických prostředků, 65.000 léčiv a sortimentu lékáren a tisíce firemních katalogů jsou k dispozici na serveru společnosti Pharmdata.


© Dr. Ing. Tomáš Honc, valid XHTML 1.1 CSS 2.1, poslední aktualizace: 2018-12-31