Dokumentace posouzení shody
Průmyslové vlastnictví
Technické normy
Semináře

Hlavní strana - Zdravotnické prostředky


Aktuální nabídka IN-HOUSE seminářů

V reakci na současnou zvýšenou četnost odborných dotazů nabízím provedení konzultačního semináře přímo v sídle vaší firmy pro okruh zainteresovaných pracovníků. Bližší informace a kontakt prostřednictvím e-mailu tomas.honc@gmail.com.


On-line systém zodpovídání dotazů

V zájmu trvalého zvyšování kvality je nyní otevřen systém zodpovídání aktuálních operativních dotazů prostřednictvím e-mailové komunikace. Typově se jedná o drobné dotazy analogicky jako v sekci „časté dotazy“. Postup je jednoduchý:


Zaměření a cíle stránek


Dr. Ing. Tomáš Honc Vás vítá na odborných stránkách věnovaných technické legislativě zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a aktivních implantabilních zdravotnických prostředků především z pohledu výrobců, distributorů a poskytovatelů zdravotní péče. Řada prvků a procesů prohlášení o shodě, posouzení shody zdravotnických prostředků jako např. riziková analýza, klinické hodnocení nebo aplikace technických norem bývá předmětem obchodního tajemství, popř. duševního vlastnictví a odtud je pak jen krůček k předmětům průmyslového vlastnictví jako jsou patenty, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky nebo primární autorská díla, která se váží k vlastním výrobkům nebo procesům spojeným s jejich uváděním na trh. Veškeré aspekty realizované na těchto stránkách jsou prováděné z hlediska českého práva (např. podle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění nebo nařízení vlády č. 54/2015 Sb. v platném znění) a také evropského práva (např. podle 93/42/EEC ve znění 2007/47/EC).Důvody proč navštěvovat tyto stránky:


1. On-line přístupné časté dotazy a odpovědi jak řešit analogické problémy


Webové stránky si kladou za cíl podávat aktuální ucelené odborné informace z výše uvedených oblastí. Současně jsou zveřejňovány Vaše praktické časté otázky včetně odpovědí s cílem přispět k jejich efektivnějšímu řešení. Vytvořený model může být užitečným zdrojem podnětů Vaší každodenní odborné činnosti.


2. Aktuální informace o seminářích


V neposlední řadě je příspěvkem odborné praxi uveřejňování informací o vybraných odborných seminářích z vymezeného spektra odborného profilu těchto stránek.


3. Informace o legislativních aktualitách


Legislativní novinky jako např. informace o aktuálních novelách souvisejících právních předpisů, popř. významné interpretační závěry technicko legislativní praxe, popř. zajímavé aktuální závěry kontrolních správních orgánů České obchodní inspekce nebo Státního ústavu pro kontrolu léčiv naleznete v části aktuality.


4. Možnosti podání dotazů


Rozsah každých webových stránek je ohraničený technickými a obsahovými záměry, proto je pro Vás k dispozici část kontakt otevřená 7 dní v týdnu, kterou můžete využít v případě, že nenaleznete řešení Vašeho konkrétního problému nebo odpověď na Vaši speciální otázku, popř. bude nezbytné podat doplňující vysvětlení k již diskutovanému problému.
Užitečné odkazy


Aktuální znění právních předpisů českého práva lze vyhledat na stránkách portálu veřejné správy České republiky.


Aktuální znění evropské legislativy, např. směrnic, nařízení, rozhodnutí lze vyhledat na stránkách EUR-Lex.


Informace z oblasti technické normalizace, tvorby ČSN norem a zavádění EN norem do soustavy ČSN lze získat na stránkách České společnosti pro technickou normalizaci.


Jedním ze základních předpokladů všech úspěšných medicínských úkonů je sterilita prostředí, nástrojů a materiálu. Profesionálními odbornými informacemi především z oblasti přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků se zabývá Česká společnost pro sterilizaci.


Aktuální zprávy, stanoviska a další informace z oblasti zdravotnických prostředků včetně seznamu členů asociace lze nalézt na stránkách České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků - CzechMed.


Databáze více než 250.000 zdravotnických prostředků, 65.000 léčiv a sortimentu lékáren a tisíce firemních katalogů jsou k dispozici na serveru společnosti Pharmdata.


© Dr. Ing. Tomáš Honc, IČ 01639935, podnikatel zapsán v rejstříku ŽÚ, MmB, Brno, valid XHTML 1.1 CSS 2.1, poslední aktualizace: 2016-07-01